SİGORTA TİPİ NEDİR?

SİGORTA TİPİ NEDİR? Otomatik sigortalar bağlı bulundukları elektrik tesisatını aşırı akıma ve kısa devreye karşı korumak için kullanılırlar. Nominal (beyan edilen) akımlarının üzerindeki aşırı akımlarda veya herhangi bir kısa devre esnasında içinde bulundurdukları termik ve manyetik koruma özelliği sayesinde devreyi otomatik olarak açarlar. Otomatik sigorta açma karakteristiklerine göre kısa devre oluşması durumunda B eğrisi (B…