SİGORTA TİPİ NEDİR?

SİGORTA TİPİ NEDİR? Otomatik sigortalar bağlı bulundukları elektrik tesisatını aşırı akıma ve kısa devreye karşı korumak için kullanılırlar. Nominal (beyan edilen) akımlarının üzerindeki aşırı akımlarda veya herhangi bir kısa devre esnasında içinde bulundurdukları termik ve manyetik koruma özelliği sayesinde devreyi otomatik olarak açarlar. Otomatik sigorta açma karakteristiklerine göre kısa devre oluşması durumunda B eğrisi (B…

Devamını Oku

SARI IŞIK MI? BEYAZ IŞIK MI?

SARI IŞIK MI? BEYAZ IŞIK MI? Bildiğimiz gibi evlerde genellikle beyaz ve sarı ışıklı ampuller kullanılır. Beyaz ışık sarı ışığa göre daha parlaktır. Sarı ışık ise hem göz sağlığımız hem de genel sağlığımız için daha iyidir. Telefonlarda ya da fotoğraf makinelerinin flaşları beyazdır. Beyaz ışık parlak olduğu için gözü yorar. Araçlarda ise farlarda sarı ışık kullanılması…

Devamını Oku

KAÇAK AKIM RÖLESİ NASIL ÇALIŞIR?

KAÇAK AKIM RÖLESİ NASIL ÇALIŞIR? Kaçak akım koruma rölesi; faz ve nötr iletkenleri arasında bir dengesizlik yani fark oluştuğunda devreyi açan anahtardır. Bir elektrik devresinde fazdan giren akım, nötrden çıkar. Eğer devrede herhangi bir kaçak yok ise giren akımla çıkan akım miktarı birbirlerine eşittir.  Devrede kaçak olması halinde fazdan giren akımın hepsi nötr üzerinden değil,…

Devamını Oku

KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ ARIZA TESPİTİ NASIL YAPILIR?

KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ ARIZA TESPİTİ NASIL YAPILIR? Kaçak akım rölesi denilen parçanın arızalanması çeşitli sorunlara yol açar. Bu sorunların başında elektrik akımının kesilmemesi gelmektedir. Kaçak akım rölesinin çalışıp çalışmadığını anlamanın kolay bir yolu vardır. Kaçak akım rölesi test butonuna basıldığında kaçak akım rölesi işlevini görmüyor ve elektrik akışı devam ediyor ise bu durumda kaçak akım…

Devamını Oku

Kablo Kopuğu Nasıl Bulunur?

Kablo Kopuğu Nasıl Bulunur?  Kablolar, enerji ve veri iletmek için kullanılan iletken malzemelerdir. Kablolar tek damarlı ve çok damarlı olmak üzere çeşitli kategorilerde üretilir ve piyasada kullanılır. Bazı nedenlerden dolayı kablolar koparak yada yanarak işlevini kaybeder. Bunu tespit etmek zordur. Çünkü tesisat kabloları ve diğer kablolar çevreye zarar vermemesi için iletken kısımları yalıtılır. Gözle görmek…

Devamını Oku

Çift Terimli Tarife Nedir?

Çift Terimli Tarife Nedir? Çift Terimli Tarife, tüketilen elektrik enerjisi miktarına ek olarak, güç bedelinin faturaya eklendiği bir elektrik dağıtım tarifesidir. Dağıtım tarifeleri arasında birim fiyatı en ucuz olan tarife türüdür. Çift Terimli Tarife, elektrik tarifenizi değiştirerek faturanızı yatırım yapmadan düşürebileceğiniz avantajlı bir yöntemdir.   Güç Bedeli Birim Fiyatı ve Güç Bedeli Nedir? Güç bedeli…

Devamını Oku

Eş Zamanlılık Katsayısı Nasıl Hesaplanır?

EŞ ZAMANLILIK KATSAYISI NASIL HESAPLANIR Tesisdeki yüklerin çeşidi ve tesis tipine göre Kurulu gücü oluşturan yüklerin aynı anda ne oranda birlikte devrede olabilecekleri gösteren bir katsayıdır. 1 Daire için: Kurulu gücün 8 kW’ye kadar olan bölümü icin %60, kalan bolumu icin % 40 Dairenin eşzamanlı yükünün belirlenmesinde esas alınmalıdır. Bina Eş zamanlı yükün (Bağlantı gücünün) belirlenmesi: Eşzamanlı güç; Dairelerin bağlantı…

Devamını Oku

Çatı Üstü GES Projeleri

Çatı Üstü Ges Projeleri Dünyanın enerji ihtiyacı her geçen yıl artıyor. Günümüzde enerji ihtiyaçları büyük oranda kömür, petrol, doğalgaz gibi yenilenemez enerji kaynaklarından karşılanıyor. Ama sürekli tüketilen ve yenilenmesi yıllarca süren bu kaynaklar giderek azalıyor ve bilim insanlarına göre belki de 50 yıl sonra bu kaynaklar tükenecek. Bu nedenle alternatif enerji çözümleri giderek daha da…

Devamını Oku

Topraklama Ölçümü ve Raporlanması

YAPILACAK KONTROLLER NELERDİR? – Gözle muayene, – Koruma iletkenlerinin, ana ve tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkenleri bağlantılarının sürekliliğinin ölçülmesi ve denetlenmesi, – Elektrik tesisinin yalıtım direncinin ölçülmesi ve denetlenmesi, – Toprak özdirencinin ölçülmesi, – Topraklama direncinin ölçülmesi, – Beslemenin otomatik kesilip kesilmediğinin denetlenmesi, – Çevrim empedansının kontrolu, – Hata akımı koruma düzeninin kontrolu, şeklinde sıralanmaktadır.  …

Devamını Oku

Gerilim Düşümü Hesabı Nasıl Yapılır?

Tüm alıcılar, çektiği akımdan dolayı hat iletkenleri üzerinde düşen bir gerilime sebep olur. Bu da elektrik şirketi bağlantı noktasındaki 220 V değerindeki gerilimin elektrikli cihaz bağlantı noktasında daha düşük bir değerde olmasına sebep olur. Bu sebeple bu gerilim düşümünün kabul edilebilir bir seviyede tutulması için doğru iletken ve kesitinin seçilmesi gerekir. Bu yapıldıktan sonra da sağlaması…

Devamını Oku

Elektrik İç Tesisleri Denetim ve Muayene Uygunluk Belgesi

  Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve Topraklamalar Yönetmeliği bağlamında Elektrik Tesisatı uygunluğu için yılda en az 1 defa olmak üzere tesisatın yetkili teknik personellerce denetlenerek kontrol raporunun hazırlanması ve uygunluk belgesinin alınması zorunludur. Elektrik iç tesisat uygunluk belgesi, temel amacı itibarıyla iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili yönetmeliklerce zorunlu kılınmasına karşın, işletmelerin faaliyetlerini olumsuz yönde…

Devamını Oku

Akım Kontrol Hesabı Nasıl Yapılır?

Akım kontrolü hesabı ana kolon ve kolon hatlarında kullanılan kabloların akım taşıma kapasitelerinin test edilmesidir. Bir anlamda kullanılan iletken kesitinin uygunluğunun onaylanmasıdır. Hesaplama; besleme geriliminin 2 Faz ve ya 3 faz olmasına göre yapılır. Kontroller yapıldıktan sonra örneğin ; 19A < 47A uygundur. 24.7A < 47A uygundur. 4*6 mm2 NYM kablonun en fazla çekebileceği akım kapasitesi…

Devamını Oku